Ontstaan

Situering

Guido was 31 jaar toen hij in 1995 ernstig ziek werd; hij raakte volledig verlamd aan armen en benen, kon niet meer spreken en werd dus zwaar zorgbehoevend (locked-in-syndroom).  Hij was sterk afhankelijk van anderen, maar dankzij vele hulpmiddelen en allerlei vrijwillige en professionele hulp, kon hij uiteindelijk weer thuis wonen en een bepaalde zelfstandigheid terugwinnen.
In 2005 is Guido echter overleden. De 10 jaren zijn zeer intense jaren geweest; jaren met veel verdriet en pijn, maar ook jaren met veel warmte, liefde en vriendschap. Guido heeft laten zien dat het leven, ondanks zware fysieke beperkingen, nog zinvol kan zijn.  Guido, zijn ziekte en situatie heeft ons ook doen nadenken en beseffen waar het in het leven om gaat. Samen met Guido beseften we intens dat ook personen met een handicap recht hebben op een volwaardig leven in al zijn facetten, maar we ontdekten ook dat dit niet steeds evident is.

Van waar het idee?

Een moeilijkheid waar we omwille van zijn handicap mee geconfronteerd werden, is onder andere het op vakantie kunnen gaan. Op vakantie gaan was iets dat Guido steeds graag deed, en ook na zijn ziek worden was deze behoefte er nog. De behoefte was er, maar niet onmiddellijk het antwoord…
In België zijn er vakantiefaciliteiten in overvloed maar als zorgbehoevende moet je hier heel hard zoeken om een aangepaste accommodatie met de nodige zorgverlening te vinden. Er zijn in ons land weliswaar rolstoeltoegankelijke verblijven, maar dan is dit vaak beperkt tot brede deuren en een aangepast toilet. Er zijn ook mogelijkheden om in groep, onder begeleiding in gespecialiseerde centra op vakantie te gaan, maar er bestaan vrijwel geen aangepaste vakantieverblijven met de nodige zorgverlening waar men ook individueel of met familie/vrienden naar toe kan.

Hier wensten we iets aan te doen………….

Wat willen we doen?

Aanvankelijk hadden we de grote droom om zelf een vakantiehuis op te richten, maar al vlug moesten we deze droom bijsturen, vooral omwille van financiële redenen. We zijn dan op zoek gegaan naar partners en zijn uiteindelijk beland in Maasmechelen.

Wij willen heel graag meewerken om dit mooie initiatief alle kansen te geven en hebben ons geëngageerd tot een samenwerking. Ons doel is het vakantiehuis en zijn specifiek aanbod onder de aandacht te brengen van volwassenen met een handicap en hun familie, omdat zij hier perfect op vakantie kunnen komen.