Vakantie 2012

 

In 2012 organiseerden we 2 maal een zorgvakantie: tijdens het OHH-weekend hadden we 5 flats gehuurd met een volledige bezetting en in augustus werden de 10 flats ingenomen door meerdere enthousiaste vakantiegangers en dit voor een ganse week. Wederom was de place to be ‘t Mechels Bos te Maasmechelen.

We hanteerden dezelfde formule als vorige jaren en zorgden dat de vakantiegangers konden genieten van een deugddoende individuele vakantie. De aangepaste accommodatie van ’t Mechels Bos, de beschikbare hulpmiddelen en de aanwezigheid van assistentie, droegen hiertoe bij.

Daar er dit jaar meerdere vakantiegasten waren, hebben we onze groep vrijwilligers uitgebreid. Het totaal aantal vrijwilligers bedraagt momenteel 10 personen. Naar ieders nood en behoefte kon de vakantieganger met een beperking continu beroep doen op de assistentie van een vrijwilliger; sommige vakantiegasten kregen een vaste vrijwilliger toegewezen.

Tijdens het Hemelvaartweekend waren er, naast een vijftal vrijwilligers ook 3 studenten aanwezig die vooral het activiteitenprogramma behartigd hebben.

Alle vakantiegasten vulden hun dagen naar eigen wensen in, maar ook dit jaar hadden we weer een beperkt aantal activiteiten georganiseerd, geheel vrijblijvend. Ook nu was het weer een mooie combinatie van een individuele, eigen en persoonlijke vakantie met toch enkele groepsmomenten.

Geniet mee van een overzicht:

Zo gingen de liefhebbers zwemmen

deden we een fietstocht

en gingen we wandelen

Werd er gekwist

Maar was er ook tijd voor een babbel

Duels werden uitgevochten, en een terrasje hoorde er ook bij

En nog zoveel meer...

De vakantie werd afgesloten met een groepsfoto

Er werden adressen uitgewisseld, er waren mooie dankwoorden en de laatste woorden waren… tot volgend jaar!